top of page

Duodenal Switch

Duodenal switch operasyonu yüksek kalori içerikli beslenen hastalar için uygun yöntemlerden biridir.Bu operasyonla birlikte alınan yiyeceklerin emilimi kısıtlamakta aynı zamanda mide hacminde küçültülmüş olması nedeniyle alınan yiyecek miktarı azalmaktadır.

a-Duodenal switch operasyonda neler yapılır ?

Bu operasyonda mide sleeve gastrektomide ki  biçimde küçültülür. Ama oluşan mide daha büyüktür bunu takiben mide duedonum onikiparmak bağırsağı arasındaki pilor kapakçığından 3 santim ileriye çekumda kalın bağırsak ince bağırsak birleşme noktası iki buçuk metre uzaklıktaki bir barsak ansı ucu ağızlaştırılır aşağıda kalan bağırsak ucu çekiminden yaklaşık 1 metre geriye yine ince bağırsak kısmına ulaştırılır.

Bu ameliyatla birlikte;

1-Pilor denen mide çıkış kapakçığı korunur ve böylelikle mideye giren yiyeceklerin hızlı bir şekilde duodenuma geçmesi engellenmiş olur. (dumping sendromu)

2-Yiyeceklerin ince bağırsak yüzeyi ile temas yüzeyi büyük ölçüde azaltılmış olur.Böylece kalorili yiyecek emilimi azalır.

3-Yiyeceklerin sindirimde görev alan pankreas ve safra salgılarını ince bağırsağın son bir metrelik kısmında yiyecekle temas eder.Yiyecekler çok kısa süre bu enzimleri maruz kaldığı için bağırsaklar için gerekli boyut ve yapıya dönüşmeleri kısıtlanır.

4-Küçültülmüş mide hacmi nedeniyle erken doyma ve alınan yiyecek miktarının azaltılması sağlanmış olur.

b- Duodenal Switch Operasyonun Avantajları Nelerdir?

Diğer operasyonlara göre hastalar daha fazla yemek yiyebilir yiyecek seçiminde kısıtlama daha azdır.

-Diğer operasyonlardan daha fazla kilo kaybı sağlar ve bu daha kısa sürede gerçekleşir
-Vücut kitle indeksi yüksek hastalarda çok etkilidir
-Diğer operasyonlarda kiloların bir kısmı geri alınabilmekte iken duodenal switch daha istikrarlı bir kilo verme sağlar
-Yemekten sonra yaşanan bulantı ve kusma azdır
-Tip 2 diyabetin düzeltilmesinde çok etkilidir
-Obeziteye bağlı yandaş birçok hastalığın tedavisinde etkilidir

c- Duodenal Switch Operasyonun Dezavantajları

-Vitamin mineral yağ ve protein emilimine bağlı hastalıkların görülme oranında ve kansızlıkta artış gözlenir
-Sindirilmemiş ve emilimi azalmış gıdalar nedeniyle ishal görülür ince bağırsakların adapte olması ile ilerleyen zaman diliminde ishal şeklinde dışkılama kaybola bilmekte ise de bazı vakalarda bu durum ömür boyu devam edebilir
-Özellikle yağlı gıda alımı takiben kötü kokulu gaz çıkarma şikayetleri görülebilir
-Safrakesesi taş oluşumu daha sıktır bunun yanında ameliyata bağlı;
-Kaçak riski
-Emboli riski
-Bağırsaklarda tıkanıklık
-Karın içi apse oluşumu gibi diğer obezite ameliyatlarında görülebilecek komplikasyonlar da mevcuttur.

bottom of page